Giảm THÊM 5% cho Order đầu tiên qua ứng dụng

Ngày đăng 28/06/2020 15:31

Giảm giá THÊM 5% cho tất cả đơn hàng đầu tiên qua ứng dụng thekat.shop

- Thời gian: Từ 10/08/2020 - 31/08/2020 

- Đối tượng: Tất cả khách hàng đặt hàng ứng dụng thekat.shop

- Mã giảm giá: FO5

- Download ứng dụng tại đây: thekat.shop